خطبه ها

نماز جمعه 27 تیرماه 99 شهرستان شهریار

نماز جمعه 20 تیرماه 99 شهرستان شهریار

نماز جمعه 13 تیرماه 99 شهرستان شهریار

شبکه های اجتماعی

آرشیو اخبار دفتر امام جمعه