جلسه ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار با حضور امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی وسایر اعضاء محترم برگزار گردید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار با حضور امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی وسایر اعضاء محترم برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1000-2018-05-15-07-52-31#sigFreeIdbb878ba298