جلسه معاونت قضایی ستاد احیاءامر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه معاونت قضایی ستاد احیاءامر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار با حضور ریاست محترم ستاد احیاءامر به معروف ونهی از منکر وامام جمعه محترم شهرستان شهریار ؛حاج آقای سالمی، ریاست محترم دادگستری شهرستان شهریار، دادستان محترم ،روسای سازمانهای متبوعه ودبیر ستاد احیاءامر به معروف ونهی از منکر در محل دادگستری شهرستان شهریار برگزار گردید.

 

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1040-2018-06-12-03-58-31#sigFreeIdaa39bae243