مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان شهریاربا حضور وسخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان شهریاربا حضور وسخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار: حاج آقا سالمی وبا حضور سایر مسئولین شهرستان شهریار برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1042-2018-06-12-04-05-56#sigFreeId2045e96133