حضور امام جمعه ومسئول محترم حوزه های علمیه شهرستان شهریار؛ حاج آقای سالمی در اولین نشست مشترک اعضای شوراهای دبیرخانه مجامع حوزوی ومدیران مدارس علمیه استان تهران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور امام جمعه ومسئول محترم حوزه های علمیه شهرستان شهریار؛ حاج آقای سالمی در اولین نشست مشترک اعضای شوراهای دبیرخانه مجامع حوزوی ومدیران مدارس علمیه استان تهران

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1044-2018-06-20-08-18-53#sigFreeId4d6c1b51c0