دیدار جمعی از روحانیون معزز طرح هجرت شهرستانهای غرب استان تهران با امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار جمعی از روحانیون معزز طرح هجرت شهرستانهای غرب استان تهران با امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی