تشکیل شورای امر به معروف ونهی از منکر دفتر شهر وحیدیه با حضور امام جمعه و ریاست محترم ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار؛ حاج آقای سالمی واعضای محترم ستاد و همچنین با حضور امام جمعه محترم شهر وحیدیه و مسئولین محلی شهر وحیدیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تشکیل شورای امر به معروف ونهی از منکر دفتر شهر وحیدیه با حضور امام جمعه و ریاست محترم ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار؛ حاج آقای سالمی واعضای محترم ستاد و همچنین با حضور امام جمعه محترم شهر وحیدیه و مسئولین محلی شهر وحیدیه

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1065-2018-07-08-03-49-51#sigFreeIdb5ebc685db