جلسه شورای امر به معروف ونهی از منکر مناطق ونواحی شهرداری شهرستان شهریار با حضور امام جمعه وریاست محترم ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی ومعاونین محترم ستاد در محل دفتر ستاد احیاء برگزار گردید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه شورای امر به معروف ونهی از منکر مناطق ونواحی شهرداری شهرستان شهریار با حضور امام جمعه وریاست محترم ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی ومعاونین محترم ستاد در محل دفتر ستاد احیاء برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1087-2018-08-15-06-49-29#sigFreeId414e2918f8