درس تفسیرنهج البلاغه امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛حاج آقای سالمی با حضور روحانیون معزز شهرستان برگزار گردید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس تفسیرنهج البلاغه امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛حاج آقای سالمی با حضور روحانیون معزز شهرستان برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1094-2018-08-20-07-29-24#sigFreeId1201688575