جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد غدیر شهرستان شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد غدیر شهرستان شهریار با ریاست امام جمعه ورئیس محترم ستاد غدیرشهرستان شهریار:حاج آقای سالمی و با حضور اعضاء محترم در محل دفتر امام جمعه محترم برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/1268-2020-07-23-10-10-41#sigFreeId40a689bf27