دیدار جناب آقای مهندس کاویانی:شهردار محترم شهریار و جناب آقای اسماعیل زاده ؛از اعضای محترم شورای اسلامی شهریار با امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار جناب آقای مهندس کاویانی:شهردار محترم شهریار و جناب آقای اسماعیل زاده ؛از اعضای محترم شورای اسلامی شهریار با امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی در محل دفتر امام جمعه محترم