جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی همایش شیر خوارگان حسینی با حضور اعضاء محترم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی همایش شیر خوارگان حسینی با حضور اعضاء محترم در محل دفتر ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/676-2017-10-31-05-23-49#sigFreeId652082897b