نشست تخصصی یاوران وقف شهرستان شهریار با حضور ائمه محترم جمعه شهرستان شهریار و ریاست اداره اوقاف شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نشست تخصصی یاوران وقف شهرستان شهریار با حضور ائمه محترم جمعه شهرستان شهریار و ریاست اداره اوقاف شهریار

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/743-2017-12-04-11-28-51#sigFreeId03d1f3ff25