حضور وسخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی درجمع رزمندگان تیپ مکانیزه ۲۰رمضان نزسا به مناسبت ۹دی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور وسخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی درجمع رزمندگان تیپ مکانیزه ۲۰رمضان نزسا به مناسبت ۹دی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/793-2017-12-30-08-56-39#sigFreeIdbf97135842