دلجویی امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛حاج آقای سالمی از تعدادی از مالباختگان موسسه مالی اعتباری واقع در اندیشه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دلجویی امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛حاج آقای سالمی از تعدادی از مالباختگان موسسه مالی اعتباری واقع در اندیشه

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/803-2018-01-07-05-26-17#sigFreeIdd32420475f