تفسیر قرآن کریم توسط امام جمعه محترم شهرستان شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تفسیر قرآن کریم توسط امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی در مسجد جامع شهریار برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/805-2018-01-08-08-25-11#sigFreeIdb759b0cd3d