جلسه تخصصی ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکربا حضور امام جمعه محترم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه ستاد احیاءامربه معروف ونهی از منکر شهرستان شهریار با حضور امام جمعه محترم شهرستان شهریار: حاج آقای سالمی وسایر اعضاءدر محل دفتر ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان شهریاربرگزار گردید

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/812-2018-01-14-05-48-55#sigFreeId8dbe946461