برگزاری جلسه هیئت امناء مسجد جامع شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه هیئت امناء مسجد جامع شهریار با حضور امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی وسایر اعضاءبرگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/824-2018-01-20-04-49-18#sigFreeId8e1bd04ac4