جلسه مسئول واحد خواهران ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار ؛ خانم کلهر با اعضاء معاونت پشتیبانی ستاد خواهران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه مسئول واحد خواهران ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار ؛ خانم کلهر با اعضاء معاونت پشتیبانی ستاد خواهران

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/826-2018-01-23-04-54-39#sigFreeId31be423d11