دیدار و سرکشی امام جمعه محترم شهرستان شهریاراز جانباز هفتاد درصد هشت سال دفاع مقدس آقای قادری در شهرستان برازجان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار و سرکشی امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛حاج آقا سالمی،از جانباز هفتاد درصد هشت سال دفاع مقدس آقای قادری در شهرستان برازجان

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/850-2018-02-03-06-02-48#sigFreeIdea52d695c7