سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی درهمایش مربیان ومعاونین محترم پرورشی شهرستان شهریار

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی درهمایش مربیان ومعاونین محترم پرورشی شهرستان شهریار