مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهریاربا حضور وسخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقا سالمی ،فرماندهی محترم انتظامی غرب استان تهران:سردار خانچرلی وسایر مسئولین برگزار گردید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهریاربا حضور وسخنرانی امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقا سالمی ،فرماندهی محترم انتظامی غرب استان تهران:سردار خانچرلی وسایر مسئولین برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/892-2018-03-07-08-43-47#sigFreeIdf99500b441