جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار با حضور حاج آقا سالمی؛امام جمعه محترم شهرستان شهریار، جناب مهندس مقیمی؛استاندار محترم تهران وسایر مسئولین در محل فرمانداری شهریار برگزار گردید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار با حضور حاج آقا سالمی؛امام جمعه محترم شهرستان شهریار، جناب مهندس مقیمی؛استاندار محترم تهران وسایر مسئولین در محل فرمانداری شهریار برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/895-2018-03-07-08-53-11#sigFreeId10e41343ba