دیدار امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی واستاندار محترم تهران:مهندس مقیمی به همراه سایر مسئولین با خانواده معزز شهید مرتضی رسولی در شهرستان شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی واستاندار محترم تهران:مهندس مقیمی به همراه سایر مسئولین با خانواده معزز شهید مرتضی رسولی در شهرستان شهریار

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/898-2018-03-07-12-00-18#sigFreeIda32d64d95a