جلسه هیئت امناء مسجد جامع شهریار با حضور امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی وسایر اعضاء برگزار گردید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه هیئت امناء مسجد جامع شهریار با حضور امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی وسایر اعضاء برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/904-2018-03-08-08-09-40#sigFreeIdf01d0e5d28