دیدار نوروزی شهردار محترم،ریاست واعضای محترم شورای اسلامی شهریار با حاج آقا سالمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار نوروزی شهردار محترم،ریاست واعضای محترم شورای اسلامی شهریار ومعاون محترم خدمات شهرشهریار ضمن حضور با امام جمعه محترم شهرستان شهریار با حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/931-2018-04-10-04-59-06#sigFreeId0fa9dad9fa