دیدار نوروزی مدیر واساتید محترم حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) شهریاربا امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار نوروزی مدیر واساتید محترم حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) شهریاربا امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/937-2018-04-10-05-33-01#sigFreeId28b05f421e