دیدار نوروزی امام جمعه محترم صباشهر ؛حاج آقا موحدی نیا با امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار نوروزی امام جمعه محترم صباشهر ؛حاج آقا موحدی نیا با امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/938-2018-04-11-05-06-36#sigFreeIdadb5886df5