دیدار نوروزی فرماندهان حوزه بسیج خواهران شهرستان شهریار با امام جمعه محترم شهرستان شهریار: حاج آقا سالمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار نوروزی فرماندهان حوزه بسیج خواهران شهرستان شهریار با امام جمعه محترم شهرستان شهریار: حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar/939-2018-04-11-05-23-38#sigFreeId555597ac36