امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیدار نوروزی فرماندهان حوزه بسیج خواهران شهرستان شهریار با امام جمعه محترم شهرستان شهریار: حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar?start=45#sigFreeId555597ac36

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


دیدار نوروزی مدیر محترم حوزه علمیه نرجس خاتون شهریار به همراه معاونین واساتید محترم حوزه علمیه نرجس خاتون با امام جمعه ومسئول محترم حوزه‌های علمیه شهرستان شهریار با حاج آقا سالمی

 

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar?start=45#sigFreeIde5d5b16fa5

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیدار نوروزی مسئول محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان شهریار؛ حاج آقا حیدری با امام جمعه محترم شهرستان شهریار با حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar?start=45#sigFreeId9ac39f9ab4

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تفسیر قرآن کریم توسط امام جمعه محترم شهرستان شهریار؛ حاج آقا سالمی در مسجد جامع شهریار برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar?start=45#sigFreeId7ff9a31dce

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیدار نوروزی شهردار محترم،ریاست واعضای محترم شورای اسلامی شهریار ومعاون محترم خدمات شهرشهریار ضمن حضور با امام جمعه محترم شهرستان شهریار با حاج آقا سالمی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-daftar?start=45#sigFreeId0fa9dad9fa