دیدار ریاست محترم ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار؛ حاج آقا رسولی وجمعی از معاونتهای محترم ستاد با جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار ریاست محترم ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار؛ حاج آقا رسولی وجمعی از معاونتهای محترم ستاد با جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهریار

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad/1079-2018-07-28-05-59-03#sigFreeId4932f0fef3