همایش سوگواره سه سالگان حسینی شهرستان شهریار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همایش سوگواره سه سالگان حسینی شهرستان شهریار که با حضور چشم گیر و پرشور عاشقان اهل البیت(ع) برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad/225-2016-11-14-07-15-21#sigFreeId5204b9a5b4