دیدار ریاست ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار؛ حاج آقا رسولی و جمعی از معاونتهای ستاد با فرمانده محترم حوزه ۷ امام علی(ع)فاز ۱اندیشه؛سروان رسولی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دیدار ریاست ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار؛ حاج آقا رسولی و جمعی از معاونتهای ستاد با فرمانده محترم حوزه ۷ امام علی(ع)فاز ۱اندیشه؛سروان رسولی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad/881-2018-03-01-16-53-41#sigFreeId3631976c74