امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیدار رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار:حجت الاسلام والمسلمین رسولی به همراه فرهنگی ستاد با جناب آقای مهندس نیک قدم؛ریاست محترم اداره مخابرات شهرستان شهریار

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad?start=25#sigFreeId3fa0658e2e

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جلسه معاونت تدارکات وخدمات ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار شهریار با حضور اعضاء محترم و ریاست ستاد؛حجت الاسلام والمسلمین رسولی وفرهنگی ستاد جهت هماهنگی قبل از نماز جمعه در محل دفتر ستاد برگزاری نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad?start=25#sigFreeId47b53aa5fe

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیدار رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار ؛حضرت حجت الاسلام والمسلمین رسولی با ریاست محترم اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران شهریار:جناب آقای کردی

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad?start=25#sigFreeId0d7ea0b725

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جلسه معاونین ستاد برگزای نماز جمعه شهریار با حجت الاسلام والمسلمین رسولی؛رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار صبح امروز برگزار گردید.

معارفه جناب آقای محرمی به عنوان مسئول امور هماهنگی مصلی در ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار

معارفه مشاور امور فرهنگی رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار؛حجت الاسلام والمسلمین گل محمدی

معارفه جناب سرگرد عباسی ؛ریاست محترم کلانتری ۱۱ شهریار به عنوان مشاور ورابط رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار در نیروی انتظامی شهرستان شهریار

معارفه جناب آقای حسین زائری به عنوان مشاور و رابط ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار در شهرداری های شهرستان شهریار

معارفه جناب آقای نیکبخت به عنوان مشاور رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار

معارفه جناب آقای غیاث پور به عنوان  مسئول امور قرآنی ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار

معارفه جناب آقای اکبرنژاد به عنوان مسئول امور هیئات مذهبی ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار

معارفه جناب آقای رضایی به عنوان مسئول امور تربیت بدنی ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار

معارفه جناب آقای پارسائی به عنوان مسئول امور روستایی ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad?start=25#sigFreeId29f8ada889

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جلسه معاونت تدارکات وخدمات ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار شهریار با حضور ریاست ستاد؛حجت الاسلام والمسلمین رسولی وفرهنگی ستاد وسایر اعضاء محترم برگزار گردید.

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین در:
http://mosalla-sh.ir/index.php/akhbar/akhbar-setad?start=25#sigFreeId9020dd18f8