نشست صمیمی ائمه جمعه محترم شهرستانهای قدس و ملارد و اندیشه و وحیدیه و باغستان صباشهر و شهریار ، و مدیر محترم نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران ، حاج آقای سیاح ، به همراه نماینده و فرمانداران محترم این سه شهرستان ، و بخشدار محترم مرکزی شهری

نشست صمیمی ائمه جمعه محترم شهرستانهای قدس و ملارد و اندیشه و وحیدیه و باغستان صباشهر و شهریار ، و  مدیر محترم نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران ، حاج آقای سیاح ، به همراه نماینده و  فرمانداران محترم این سه شهرستان ، و بخشدار محترم مرکزی شهریار ، و شهردار محترم اندیشه ، به مناسبت ۵ مرداد ، سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور ، و به میزبانی امام جمعه محترم شهر اندیشه ، در محل دفتر ایشان برگزار گردیده و از زحمات ائمه جمعه محترم این شهرستانها ، توسط فرمانداران و نماینده محترم مشق ، تجلیل گردید.

گالری تصاویر