خطبه ها

خطبه های نماز جمعه 10 دی 1400 شهرستان شهریار

نماز جمعه 27 تیرماه 99 شهرستان شهریار

نماز جمعه 20 تیرماه 99 شهرستان شهریار

نماز جمعه 13 تیرماه 99 شهرستان شهریار

شبکه های اجتماعی

آرشیو اخبار ستاد نماز جمعه